svētdiena, 2015. gada 8. novembris

3. Moz. 19:34

Lai svešinieks, kas jūsu vidū piemīt, jums būtu kā viens no jūsu pašu iedzimtajiem.