pirmdiena, 2015. gada 9. novembris

Mt.10:30-31

Jūsu galvas mati visi ir skaitīti. Tāpēc nebīstieties.