trešdiena, 2015. gada 18. novembris

2.Kor.1:20

Cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā jā, tāpēc caur Viņu mūsu āmen Dievam par godu.