trešdiena, 2015. gada 18. novembris

Ec.37:26

Es slēgšu ar tiem miera derību, tā būs mūžīga derība.