ceturtdiena, 2015. gada 19. novembris

Sal.pam.23:17

Lai tava sirds neiekarst pret grēciniekiem, bet lai tā jo dienas paliek bijāšanā Tā Kunga priekšā.