svētdiena, 2015. gada 18. oktobris

Rom.15:13

Cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā.