pirmdiena, 2015. gada 19. oktobris

Ps.146:9

Tas Kungs pasargā svešiniekus un bāreņus un uztur atraitnes.