svētdiena, 2015. gada 18. oktobris

Ps.34:6

Uzlūkojiet Viņu un tuvojieties Viņam priecīgi, tad jūs starosit, un jūsu sejas nepazīs pazemojuma.