svētdiena, 2015. gada 19. jūlijs

Rom.5:1

Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.