svētdiena, 2015. gada 19. jūlijs

Ps.29:11

Viņš lai svētī Savu tautu ar mieru!