pirmdiena, 2015. gada 20. jūlijs

Jes.25:8

Dievs Tas Kungs nožāvēs visas asaras no ļaužu vaigiem.