pirmdiena, 2015. gada 1. jūnijs

Jēk.1:21

Nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles.