otrdiena, 2015. gada 2. jūnijs

4.Moz.11:29

Kaut Tā Kunga tauta visa būtu pravieši, un kaut Tas Kungs Savu Garu pār viņiem visiem dotu!