pirmdiena, 2015. gada 1. jūnijs

Jes.55:7

Bezdievis lai atstāj savu ceļu un ļaunprātis savas domas un lai atgriežas pie Tā Kunga, ka Tas par viņu apžēlojas.