ceturtdiena, 2015. gada 7. maijs

Rom.6:23

Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.