piektdiena, 2015. gada 8. maijs

Jes.58:1

Sauc pilnā balsī, neviena nesaudzēdams! Lai tava balss skan kā bazūne, un liec pie sirds Manai tautai tās pārkāpumus.