piektdiena, 2015. gada 8. maijs

Gal.6:7

Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus.