ceturtdiena, 2015. gada 7. maijs

Ps.116:9

Es staigāšu Tā Kunga priekšā dzīvo zemē.