trešdiena, 2015. gada 6. maijs

Mt.28:20

Redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.