trešdiena, 2015. gada 6. maijs

Ps.27:10

Ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad Tas Kungs mani pieņems.