ceturtdiena, 2015. gada 12. februāris

Ps.100:3

Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs.