ceturtdiena, 2015. gada 12. februāris

1.Jņ.5:20

Dieva Dēls ir nācis un mums tādu prātu ir devis, ka atzīstam vienīgi patieso.