piektdiena, 2015. gada 13. februāris

1.Lku.16:31

Lai debesis izplūst priekā, un zeme lai gavilē un lai tā saka tautām: Tas Kungs ir ķēniņš!