trešdiena, 2015. gada 11. februāris

Gal.6:9

Nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim.