pirmdiena, 2014. gada 15. septembris

Ps.118:24

Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis: priecāsimies un līksmosimies šinī dienā!