pirmdiena, 2014. gada 15. septembris

2.Kor.6:2

Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena.