svētdiena, 2014. gada 14. septembris

Gal.5:14

Visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti, tanī: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.