piektdiena, 2014. gada 20. jūnijs

Mih.5:4

Un Viņš būs miers.