piektdiena, 2014. gada 20. jūnijs

Gal.5:15-16

Ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits citu neaprijat! Bet es saku: staigājiet Garā.