ceturtdiena, 2014. gada 19. jūnijs

1.Kor.1:28-29

Kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas; lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā.