piektdiena, 2014. gada 2. maijs

Ec.18:4

Redzi, visas dvēseles pieder Man.