piektdiena, 2014. gada 2. maijs

1.Tim.2:4

Dievs, mūsu Pestītājs, grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.