ceturtdiena, 2014. gada 1. maijs

1.Kor.11:25

Šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs. To dariet, cikkārt jūs to dzerat, Mani pieminēdami.