ceturtdiena, 2014. gada 1. maijs

Ps.111:4

Viņš Saviem brīnumiem ir cēlis piemiņu; žēlīgs un žēlsirdīgs ir Tas Kungs.