svētdiena, 2014. gada 6. aprīlis

Jēk.1:27

Tīra un neapgānīta kalpošana Dieva Tēva priekšā ir šī: pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās.