svētdiena, 2014. gada 6. aprīlis

Sal.pam.21:3

Tam Kungam labāk patīk, ja kāds dara ko labu un taisnīgu, nekā kad tas nes kaujamos upurus.