pirmdiena, 2014. gada 7. aprīlis

Jes.41:9

Tu esi Mans kalps, Es tevi izredzēju un neesmu atmetis.