trešdiena, 2014. gada 26. marts

Atkl.14:7

Pielūdziet To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus.