trešdiena, 2014. gada 26. marts

Jes.48:13

Mana roka lika zemei pamatus, un Mana labā roka izplēta debesis. Kad Es tām ko nosaku, tad tās visas ir Manā rīcībā.