ceturtdiena, 2014. gada 27. marts

1.Moz.4:10

Viņš teica: "Ko tu esi darījis? Tava brāļa asinis brēc uz Mani no zemes."