piektdiena, 2013. gada 9. augusts

Joz.1:13

Tas Kungs, jūsu Dievs, jums grib dot mieru un dot jums šo zemi.