piektdiena, 2013. gada 9. augusts

Ebr.4:11

Centīsimies tāpēc ieiet šinī atdusā.