ceturtdiena, 2013. gada 8. augusts

Atkl.22:20

Tas, kas visu šo apliecina, saka: "Tiešām, Es nāku drīz. Āmen." Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!