svētdiena, 2013. gada 30. jūnijs

Ap.d.3:26

Jums vispirms Dievs devis Savu Kalpu un To sūtījis, lai Viņš jūs svētītu, ka ikviens atgriežas no Sava ļaunuma.