svētdiena, 2013. gada 30. jūnijs

1.Moz.32:27

Es tevi neatlaidīšu, iekāms Tu mani nesvētīsi.