pirmdiena, 2013. gada 1. jūlijs

Cah.8:13

Es jūs no tā atsvabināšu, lai jums būtu sava svētība.