svētdiena, 2013. gada 24. februāris

Jņ.15:16

Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus.