pirmdiena, 2013. gada 25. februāris

Ps.30:4

Kungs, Tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts, Tu mani uzturēji dzīvu.