svētdiena, 2013. gada 24. februāris

5.Moz.32:10

Viņš to sargāja kā Savu acuraugu.