pirmdiena, 2012. gada 3. decembris

Ps.25:5

Tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienumēr.